Ceník

Kamenivo a zboží

Křemitovápenatý pískovec
DK 0/8 (Žlutava)
200,- Kč/t bez DPH 21%

242,- Kč/t s DPH 21%

Moravská droba

DK 16/32   ( DK 8/32, DK 11/22 )    

510,- Kč/t bez DPH 21%

617,- Kč/t s DPH 21%

DK 32/63

460,- Kč/t bez DPH 21%

557,- Kč/t s DPH 21%

DK 0/32

380,- Kč/t bez DPH 21%

460,- Kč/t s DPH 21%

DK 0/63

380,- Kč/t bez DPH 21%

460,- Kč/t s DPH 21%

DK 0/125 DK 0/150

380,- Kč/t bez DPH 21%

460,- Kč/t s DPH 21%

DK 63/125

500,- Kč/t bez DPH 21%

605,- Kč/t s DPH 21%

DK 4/8                                               alternativně……….( DK 2/4 )

     650,- Kč/t bez DPH 21%                                     ( 550,-kč/t bez DPH )

787,- Kč/t s DPH 21%                                          ( 666 kč/t s DPH )

DK 100/300 
590,- Kč/t bez DPH 21%

714,- Kč/t s DPH 21%

LK do 200kg, nad 200kg
730,- Kč/t bez DPH 21%

884,- Kč/t s DPH 21%

Násypový, podsypový materiál

50-200,- Kč/t bez DPH 21%

61-242,- Kč/t s DPH 21%

Frézovaná drť
220,- Kč/t bez DPH 21%

267,- Kč/t s DPH 21%

Tříděná zemina

50-200 ,- Kč/t bez DPH 21%

61-242,- Kč/t s DPH 21%

Betonový recyklát frakce 0/8   

NENÍ SKLADEM

 

Poplatek za převzetí stavebních odpadů

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170506 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505

200,- až 280,- Kč/t bez DPH 21%                     242,- až 339,- Kč/t s DPH 21%

170101 Beton
150,- až 250,- Kč/t bez DPH 21%                     182,- až 303,- Kč/t s DPH 21%

170102 Cihly
170103 Tašky a keramická výroba
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 170106
250,- až 350,- Kč/t bez DPH 21%                     303,- až 424,- Kč/t s DPH 21%

Dokumenty

Prohlášení o vlastnostech kameniva zašleme na vyžádání.

Rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů zašleme na vyžádání.

Kontaktujte nás pro nabídku / možnost velkoobchodní spolupráce

kamenolom-zlutava.cz | © Copyright 2020 | Patrikorsak.cz