Ceník

Kamenivo a zboží

Křemitovápenatý pískovec
DK 0/8 (Žlutava)
130,- Kč/t bez DPH 21%

157,- Kč/t s DPH 21%

Moravská droba

DK 16/32    

360,- Kč/t bez DPH 21%

436,- Kč/t s DPH 21%

DK 32/63

335,- Kč/t bez DPH 21%

405,- Kč/t s DPH 21%

DK 0/32

295,- Kč/t bez DPH 21%

357,- Kč/t s DPH 21%

DK 0/63

290,- Kč/t bez DPH 21%

351,- Kč/t s DPH 21%

DK 0/125 DK 0/150

270,- Kč/t bez DPH 21%

327,- Kč/t s DPH 21%

DK 63/125

380,- Kč/t bez DPH 21%

460,- Kč/t s DPH 21%

DK 4/8 
470,- Kč/t bez DPH 21%

569,- Kč/t s DPH 21%

DK 100/300 
450,- Kč/t bez DPH 21%

545,- Kč/t s DPH 21%

LK do 200kg, nad 200kg
550,- Kč/t bez DPH 21%

666,- Kč/t s DPH 21%

Násypový, podsypový materiál

40-100,- Kč/t bez DPH 21%

48-121,- Kč/t s DPH 21%

Frézovaná drť
200,- Kč/t bez DPH 21%

242,- Kč/t s DPH 21%

Tříděná zemina

40-100 ,- Kč/t bez DPH 21%

48-121,- Kč/t s DPH 21%

Betonový recyklát frakce 0/8

70,- Kč/t bez DPH 21%

85,- Kč/t s DPH 21%

Poplatek za převzetí stavebních odpadů

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170506 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505

180,- až 240,- Kč/t bez DPH 21%                     218,- až 290,- Kč/t s DPH 21%

170101 Beton
150,- až 250,- Kč/t bez DPH 21%                     182,- až 303,- Kč/t s DPH 21%

170102 Cihly
170103 Tašky a keramická výroba
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 170106
250,- až 350,- Kč/t bez DPH 21%                     303,- až 424,- Kč/t s DPH 21%

Dokumenty

Prohlášení o vlastnostech kameniva zašleme na vyžádání.

Rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů zašleme na vyžádání.

Kontaktujte nás pro nabídku / možnost velkoobchodní spolupráce

kamenolom-zlutava.cz | © Copyright 2020 | Patrikorsak.cz