Default text 2
Button 1 default text
Button 2 default text
Button 1 default text
Button 2 default text

CENÍK

KAMENIVO A ZBOŽÍ

CENA BEZ DPH                  CENA S 21% DPH

DK 0/8
100,- Kč/t                                  121,- Kč/t

DK 16/32
200,- Kč/t                                  242,- Kč/t

DK 32/63
190,- Kč/t                                   230,- Kč/t

DK 0/32
150,- Kč/t                                   182,- Kč/t

DK 0/63
150,- Kč/t                                   182,- Kč/t

DK 0/250
150,- Kč/t                                   182,- Kč/t

DK 63/250
190,- Kč/t                                    230,- Kč/t

Kámen záhozový
250,- Kč/t                                    303,- Kč/t

Kámen tříděný
400,- Kč/t                                     484,- Kč/t

Zásypový, podsypový materiál
40-100,- Kč/t                               48-121,- Kč/t

Frézovaná drť - živičná
200,- Kč/t                                      242,- Kč/t

SKLÁDKOVNÉ ZA STAVEBNÍ ODPADY

CENA BEZ DPH                                                     CENA S 21% DPH

Zemina
100-130,- Kč/t dle posouzení                                    121-157,- Kč/t

Zemina se stavební sutí
120-170,- Kč/t dle posouzení                                    145-206,- Kč/t

Beton čistý tříděný
150-200,- Kč/t kusy do 300/300/300 mm              182-242,- Kč/t

Beton čistý netříděný
170-220,- Kč/t dle posouzení                                 206-266,-Kč/t

Stavební suť netříděná
180-250,- Kč/t dle posouzení                                 218-302,-Kč/t

Copyright 2016 Kamenolom Žlutava | All Rights Reserved | Vytvořeno Woodium